Vantech - More Than A Guarantee

1.     Tầm nhìn:
Đưa Vantech trở thành một Công ty Toàn cầu đứng đầu về sản xuất và phân phối hệ thống CCTV.

2.     Sứ mệnh:
Khởi tạo với đam mê. Đối diện với thử thách. Với tất cả nỗ lực và tâm huyết nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng với chất lượng dịch vụ tốt nhất.
Góp phần hưng thịnh kinh tế đất nước.
Đem lại cho mỗi thành viên của mình những cơ hội tốt nhất để phát triển tài năng, một cuộc sống đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần.

Mong muốn lớn nhất là có thể làm được “Nhiều hơn những gì đã cam kết”.

3.     Triết lý kinh doanh:

Lấy khách hàng làm mục tiêu cho sự đổi mới và sáng tạo.
Xã hội là nền tảng của sự phát triển.
Nhân viên chính là trụ cột của Gia đình Vantech.

4.     Nguyên tắc kinh doanh

Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực về đạo đức.
Tôn trọng khách hàng, cổ đông, nhân viên.
Quan tâm đến môi trường, sức khỏe và an toàn.
Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc cũng như của doanh nghiệp.
Là một doanh nghiệp có trách nhiệm với Xã hội.

5.     Triết lý thương hiệu: “More than a Guarantee”

Luôn tiên phong đi đầu. Luôn cải tiến, đổi mới.
Trung thực với khách hàng. Chân thành với đồng nghiệp.
Làm tốt nhất và tốt hơn những điều mà mình đã cam kết.

6.     Mục tiêu hành động

Tăng trưởng dựa trên quy mô và vững chắc.
Không ngừng nâng cao hình ảnh thương hiệu.
Xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp.
Mở rộng mạng lưới phân phối sâu, xa, rộng

7.     Giải pháp hành động

Tổ chức công ty linh hoạt, mềm dẻo và đầy sức mạnh.Đoàn kết nội bộ, luôn luôn đổi mới, quyết tâm trở thành một công ty tiên phong trong lĩnh vực CCTV đã lựa chọn. Vantech nhất định phải được xây dựng và phát triển trên ba trụ cột chính đó là: Nhân sự - Công nghệ - Tài chính.