VanTech Organizational Structure

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN SỰ:
  - Ban Giám đốc:  
         Tổng Giám đốc:                         Bà Đinh Thị Thu Hà
         Giám đốc Nhân sự:                    Bà Đặng Thị Bình
         Giám đốc Kinh Doanh Quốc Tế : Bà Nguyễn Kim Thảo
         Giám đốc Tài chính:                   Bà Trần Thượng Bích La     

       - Quản lý Các bộ phận chức năng: 

      - Các Văn phòng Đại diện ở nước ngoài: 

         1. Văn phòng Đại diện tại Singapore 

         2. Văn phòng Đại diện tại Malaysia

         3. Văn phòng Đại diện tại Thailand

         4. Văn phòng Đại diện tại Cambodia

         5. Văn phòng Đại diện tại Indonesia

     - Các Chi nhánh trong nước:

        1. Chi nhánh Đà Nẵng         Bà Phạm Thị Thanh Dung

        2. Chi nhánh Cần Thơ                              

        3. Chi nhánh Hà nội

Với 140 người, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Công ty cổ phần Thương mại Vạn Xuân bên cạnh những chuyên gia kỹ thuật có bề dày kinh nghiệm được đào tạo ở nước ngoài còn có những cử nhân, kỹ sư trẻ, năng động, nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn cao. Ngoài ra, công ty hiện còn được sự hỗ trợ đắc lực vô cùng hiệu quả của các đối tác trong và ngoài nước và các cộng tác viên, đặc biệt là sự hỗ trợ của các chuyên gia đầu ngành về các lĩnh vực công nghệ CCTV.

Hằng năm các nhân viên kỹ thuật của công ty đều được tham dự các khóa đạo tạo nghiệp vụ ở nước ngoài, các hội thảo về CNTT cũng như các ứng dụng KHKT mới.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Vạn Xuân, các sản phẩm của chúng tôi, nguồn nhân lực của chúng tôi, và phương pháp kinh doanh của chúng tôi được xây dựng và duy trì ở chuẩn cao nhất, giúp chúng tôi đóng góp một cách hiệu quả cho một thế giới tốt đẹp hơn.

II. Sơ đồ tổ chức