Vantech Products

产品中心 MENU
AI-VS6490
AI-VS6490
Specifications

Server Ghi Hình 64 Kênh AI-VS6490

Vantech - More than a guarantee Giải pháp One-for-All mà không cần công cụ phân tích bổ sung
Vantech - More than a guarantee Dễ dàng cấu hình và cài đặt máy chủ
Vantech - More than a guarantee Kết nối đồng thời lên đến 64 IP Cameras qua ONVIP, RTSP
Vantech - More than a guarantee Phân tích hình ảnh thông minh
Vantech - More than a guarantee Phân tích và nhận diện khuôn mặt
Vantech - More than a guarantee Giám sát giao thông
Vantech - More than a guarantee Tìm kiếm và phát lại thông minh
Vantech - More than a guarantee Máy chủ hỗ trợ tối đa 8 ổ cứng. Hỗ trợ RAID

Xem chi tiết sản phẩm AI-VS6490